"Jeg heler deres sår og læger dem, jeg åbenbarer for dem en rigdom af fred og tryghed". Jer 33:6

"Jeg heler deres sår og læger dem, jeg åbenbarer for dem en rigdom af fred og tryghed". Jer 33:6

Hvem vi er

Vi er Sarah og Henning Christensen. Vi har sammen med vore tre drenge (Elias 2006, Jonas 2008 og Lukas 2010) arbejdet på Agape Home i Chiang Mai, Thailand siden 2006. Agape Home er et børnehjem for børn smittet med HIV/AIDS, og vores vigtigste opgave er at være ’far og mor’ for Agapes ca. 80 børn.

Vi arbejder med børnene, og det er klart det som vi elsker mest ved vores arbejde på Agape. Det vi er der for er, dagligt at være sammen med børnene, se dem vokse op og udvikle sig, hjælpe dem med det de kæmper med og bare være der som nogle faste holdepunkter i deres liv. Ud over det har Henning noget ansvar i forbindelse med de udenlandske volontører vi har på Agape, hvor han er med til at udvælge de rette volontører og få samarbejdet mellem volontører og thailandske ansatte til at fungere.

Sarah bruger – sammen med en anden volontør - en del tid på at lave albums med billeder fra de børns liv som adopteres væk, så de ikke forlader Agape ’historieløse’.  Henning læser samtidig med arbejdet på Agape også en bachelorgrad i Religion og Interkulturel kommunikation. Elias går i skole på Chiang Mai International School. Jonas og Lukas bliver passet af far og mor, indtil de bliver gamle nok til at starte i skole.